Kontakt

Festivali korraldab MTÜ Mustjala muusikafestival koostöös Mustjala Vallavalitsusega

Kunstiline juht / Artistic Director
Aare Tammesalu
www.tammesalu.com

Festivali koduleht / Homepage
www.mustjalafestival.ee

e-post / e-mail
info@mustjalafestival.ee

infotelefon / phone
+372 51 62 480

Mustjala vallavalitsus / Mustjala, Saaremaa County
www.mustjala.ee
Kalle Kolter, Mustjala vallavanem